Register
cs en de
facebook instagram

Czechbouldering.com - bouldering, sněžník, modřín www.czechbouldering.com

SNĚŽNÍK CLEAN UP 2017

ZS 03.09.2017


Nová boudristická sezóna klepe na dveře a tak je nejvyšší čas zamést si před vlastním prahem.

 

Sněžník je místo, které převážně během letních měsíců navštěvuje spousta turistů. Né, že bychom věškerou negativní činnost na “kopci” chtěli svalovat na turisty, ale sektory, které jsou v těsné blízkosti s turistickou značkou, vyhlídkovým nebo odpočinkovým místem jsou většinou častým místem pro zanechávání odpadků. V místech, kam většinou turista nezavítá, je možné nalézt zbytky tejpky nebo zapomenuté vybavení. Ovšem rozdíl oproti místům, kde se pohybují turisti a pouze lezci, je opravdu markantní. Příkladem může být sektor Smeťák, který se nachází přímo pod rozhlednou.

 

Jelikož nám tento stav není lhostejný, tak jsme s určitou nepravidelností odpadky odnášeli a les na těchto místech čistili. Rádi bychom, aby se úklid dělal pravidelně a vytvořila se z něho tradice, která funguje i v jiných skalních oblastech. Sběru odpadu bychom chtěli věnovat sobotní dopoledne a tak nemusí být den pouze o sbírání, ale i o společném lezení. Budeme moc rádi, pokud se přidáte a pomůžete nám Sněžník očistit od odpadků.

 

Za Czech Bouldering Team Zdeněk Suchý

 

INFO:

DATUM: 30.9.2017,10:00

MÍSTO: parkoviště u Hřebenové boudy, N50.792231, E14.086914

Akce se koná za každého počasí. K dispozici budou rukavice a pytle na sběr. Sejdme se na parkovišti u Hřebenové boudy a podle počtu účastníků vytvoříme skupiny, které půjdou různými cestami k rozhledně na Sněžníku, kde se všichni ve 13:00 sejdeme. Z tohoto místa zajistíme odvoz odpadu. Po domluvě bude možné vyvézt bouldrmatky k rohledně.

 

Sněžník treasures, photo Zdeněk Suchý

 

New bouldering season is coming, so it is the right time to clean up some rubbish. 

 

Sněžník is a famous place for tourists especially during summer time. We do not want to blame tourists for all negative activity on the hill, but sectors which are close to tourist trails or close to the view points are very often full of rubbish. On places where only climbers go you can find only old tape or some forgotten climbing equipment. There is big difference between places where tourists go or not. Very good example of this behaviour is sector Smeťák (junkyard) which is right below the Sněžník watchtower.

 

We do care about this thing, so we were randomly collecting the rubbish in the past. We would like to make a tradition cleaning up the Sněžník, same as you can find in other climbing areas. We want to dedicate Saturday morning to collect the rubbish on Sněžník, which means there is still plenty time for some climbing in the afternoon. We will be very pleased if you will join us and help us out.

 

Zdeněk Suchý, Czech Bouldering Team

 

INFO:

DATE: 30.9.2017, 10am

PLACE: parking by Hřebenová bouda, N50.792231, E14.086914

Event will be held in any weather conditions. We will provide gloves and bags for everyone. Meeting place is Hřebenová bouda where we will divide into groups - each group will go to Sněžník via different trail. We all will meet at 13:00 by the watchtower on Sněžník. From here we are gonna transport the rubbish. We can bring your crash pads here, if you will like.


For this action you must be log on.