Register
cs en de
facebook instagram

Czechbouldering.com - bouldering, sněžník, modřín www.czechbouldering.com

CLEAN UP REPORT

ZS 04.10.2017


 

Poslední zářijový víkend jsme se věnovali boulderingu, stejně jako většina lidí jsme si prostě chtěli tyto dny babího léta naplno užít. Po letní odmlce se zase sešla banda, se kterou jsme tvořili sektor East Side a tak se dalo předpokládat, že vznikne i nová linie. Člověk nikdy neví, když vyrazí do magického sněžnického lesa, co objeví. Potenciál je pravda již téměř vyčerpán, stále se však nechá něco najít.

Last September weekend we did bouldering, just like most people we wanted to enjoy these days of the indian summer. After a short summer break, an East Side group teamed up again, so we could expect a new line to be found. You never know when you visit magical forest of Sneznik what you will discover. Potential is almost exhausted, but still something is left to be opened.

Martin Jungling, CLEAN UP 7A, FA, SNĚŽNÍK

 

Sezóna boulderingu začíná a podmínka je na místě. Jen ji chytit za pačesy!

New bouldering season is here so it's time to get ready!

  

Karel Mašek, ABORIDGINES 6C, SNĚŽNÍK

The whole crew in action

 

Začátek bouldrové sezóny jsme letos pojali trošku jinak. Rozhodli jsme se stezky okolo Sněžníku uklidit od odpadků. Rádi bychom věnovali energii místům, kde trávíme svůj volný čas a inspirovali bouldristy napříč republikou. Ideou je, aby z této akce vznikla tradice, kdy se budou lidé se společným zájmem věnovat tomu, co je nám cenné a na čem nám záleží. 

The beginning of this season we wanted start differently. We decided to clean the trails around Sneznik from garbage. We would like to devote our energy to places where we spend our leisure time and inspire boulderers across the country. The idea is for this event to create a tradition where people with a common interest will pay attention to what we value and what we care for.

 

Všem, kteří na tuto akci přišli, bych chtěl z celého srdce poděkovat. Vždy člověka zahřeje, když kolem sebe vidí lidi, kteří jsou zapálení do toho, co dělají, ať už to je cokoliv!

 

Před třemi lety jsme s Ondrou Benešem vydali průvodce na Modřín / Sněžník a tím si vzali na sebe velkou zodpovědnost. Věděli jsme, že kameny i okolní krajina bude více zatížena lidskou činností. Věříme však, že je možné krajinu využívat rozumným způsobem, ale že samo se to prostě neudělá. Za naši vášeň lézt po čemkoli co je lezitelné, za rozkrývání a zpřístuňování dalších směrů, bude potřeba dát taky něco z nás, aby bylo možné zanechat tyto oblasti v co nejméně změněné podobě pro další generace.

Za Team Czech Bouldering mohu prohlásit, že podpoříme jakoukoliv iniciativu, která povede k trvale udržitelnému boulderingu a pohybu ve volné přírodě.

 

I would like to thank to everyone who came to this event. It is always very nice to see people excited in whatever they do.

Three years ago Ondra Beneš and I published guidebook for Modrin / Sneznik and in that moment we felt responsibility for these areas on our shoulders. We knew that stones and surrounding landscapes will recive more human activity. However, we believe that it is possible to use the landscape in a sensible way but we have to make some effort to protect it. For our passion to climb on anything that is climable, to explore and make new lines, we need to give some of us to leave these areas for the next generations.

I can say for Team Czech Bouldering that we will support any initiative that will lead to sustainable bouldering and outdoor activities in the nature.

 

Text a photo: Zdeněk Suchý


For this action you must be log on.